Energetika

Bilo stvarate energiju iz nuklearnih, hidroenergetskih, geotermalnih ili obnovljivih izvora, moguće je da ćete doživjeti izazove rutinskog ili neplaniranog održavanja koji rezultiraju povećanim operativnim troškovima.

Belzona osigurava jeftina rješenja za takve probleme održavanja smanjivanjem vremena stajanja pogona, smanjivanjem troškova rada i troškova zamjene opreme istovremeno povećavajući učinkovitost postrojenja i osiguravanje zaštite okoliša kao što su:

  • Odsumporavanje dimnih plinova (FGD)
  • Izmjenjivači topline i hlađenja vode
  • Tankvane za kemikalije, kanali i sabirnih jama
  • Transformatori i električni sklopovi

 

Case study pic one Case study pic two Case study pic three Case study pic four View PDF version

Case study pic one Case study pic two Case study pic three Case study pic four View PDF version

Case study pic one Case study pic two Case study pic three Case study pic four View PDF version

Case study pic one Case study pic two Case study pic three Case study pic four View PDF version