Mehanički prijenos energije

Osovine

 • Obnova oštećenih i oglodanih osovina
 • Zaštita izloženih područja od napada kemikalija / korozije
 • Dopuna nosivih površina

Utori za klinove

 • Popravak izglodanih utora za klinove
 • Izmjeni lokacije utora za klin

Hidraulički šipke

 • Popravak ogrebotina na mjestu bez topline
 • Zaštita izloženih površina od pitting korozije
 • Izmjena postojećih nosivih površina
 • Obnova oštećenih nosivih površina na mjestu bez obrade
 • Popravak / zamjena nosivih površina niskog trenja
 • Obnova kuglastog zgloba kućišta
 • Popravak sabljastih ležajeva
 • Odlijevanje ležajeva na osovini

Klinovi i blazinice ležajeva kućišta

 • Pregrupirati klinove u prevelika kućišta
 • Ponovo postaviti čahure na oštećena mjesta

Primjeri

 • Poopravak osovine na licu mjesta
 • Popravak dotrajalog ležišta korpe bagera
 • Popravak osovine tehnikom odlijevanja

REFERENCE