Belzona 5721 je dvokomponentan premaz dizajniran za zaštitu prednjeg ruba lopatica vjetroelektrane od erozije i udara

Belzona 5721 je dvokomponentan premaz dizajniran za zaštitu prednjeg ruba lopatica vjetroelektrane od erozije i udara