Energetika

Bilo da stvarate energiju iz nuklearnih, hidroenergetskih, geotermalnih ili obnovljivih izvora, moguće je da ćete doživjeti izazove rutinskog ili neplaniranog zastoja koji rezultiraju povećanim operativnim troškovima

Belzona osigurava jeftina rješenja za takve probleme održavanja smanjivanjem vremena stajanja pogona, smanjivanjem troškova rada i troškova zamjene opreme istovremeno povećavajući učinkovitost postrojenja i osiguravanje zaštite okoliša kao što su:

  • Odsumporavanje dimnih plinova (FGD)

  • Izmjenjivači topline i hlađenja vode

  • Tankvane za kemikalije, kanali i sabirnih jama

  • Transformatori i električni sklopovi

Karta rješenja na stranici naših kolega iz USA

Reference

Energetika - Belzona popravci